K očkování se zaregistrujte centrálně. Trvá pandemie, ale jsou i jiné nemoci. Objednejte se!

Registrace pacientů na očkování: viz stránky MZČR Linka pomoci 1221 linka pomoci Praha: 800 160 166 Praha 6 778 711 281. Ordinujeme, léčíme. Dodržujte opatření, ale jsou i jiná onemocnění!

K očkování: Všem rizikovým skupinám - nyní 65+, chroničtí pacienti - onemocnění srdce, plic, cukrovka a další, ale i nerizikovým - zdravotníci, učitelé - očkování doporučuji. Zaregistrujte sebe nebo své rizikové členy rodiny https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ kdo to nezvládne - kontaktujte linky pomoci: ČR 1221 linka pomoci Praha: 800 160 166 Praha 6 778 711 281. V Praze nemusíte cestovat. Očkování v UVN je velmi dobře zorganizováno, je dobře dostupné, takže je doporučujeme všem. Nejdůležitější je, abyste se naočkovali co nejdříve - lepší fragment viru ve vakcíně než celý virus a nepředvídatelný, často těžký, průběh onemocnění a případné následky. Pokud máte výhrady k organizaci věci, doporučujeme obrátit se na ty, kdo rozhodují. Kontakty na politiky viz jejich stránky. Link na koordinátory očkování: file:///C:/Users/info/Downloads/P%C5%99ehled-krajsk%C3%BDch-koordin%C3%A1tor%C5%AF-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD%20(1).pdf Koronavirus info: Naprostá většina nákazy koronavirem probíhá bezpříznakově nebo jako mírná viróza. Klasické příznaky koronaviru jsou suchý kašel, dušnost, průjem, teplota, ztrátu chuti/čichu. V případě závažné poruchy dechu – dušnosti, s horečkou a kašlem nebo při kolapsovém stavu, volejte 155 nebo 112. Sdělte příznaky, dle stavu budete vyšetřen a ev. odvezen do nemocnice, kde Vám dle stavu provedou "rychlé" PCR s výsledky do 2 hodin. Existují i jiná závažná onemocnění, která je potřeba řešit akutně - tj. vnímejte své tělo a konzultujte i jiné potíže. Pokud máte příznaky virózy, užijte běžná opatření čaj, klid na lůžku, vitamíny. Dobré je brát denně alespoň 1 tbl Aspirinu ev. Acylpyrinu apod. 500. Při průjmu ev. zvracení dbejte na dostatek tekutin a minerálů, doplňte si vitamín D, C. Zůstaňte doma, izolujte se, rozestupy, kvalitní ústenku ev. nanoroušku, apod., větrejte, myjte si ruce atd. Rizikovým skupinám – diabetiky, obézní, pac. s onemocněním plic. a starší 65 let - doporučuji "mezi lidi" nanoroušku nebo respirátor FFP2. Na PCR odběr – potřebujete žádanku do systému, kterou vystavíme my nebo hygiena, do ruky nic nedostanete, v odběrovém místě sdělíte své identifikační údaje. T.č. jsou indikací k testu: příznaky virózy nebo kontakt s PCR pozitivními a to 5.-7 den. Údaje k vyplnění žádanky na PCR test : jméno a příjmení, rodné číslo, národnost, místo pobytu včetně města a PSČ, email, telefon, povolání, příznaky/kontakt, aby odběr uhradila pojišťovna. T.č. je možné na pojišťovnu podstoupit antigenní test 1x týdně a PCR test 1x/2 týdny. Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ - někde je nutné se objednat, jinam je možné jít i bez objednání. U těžkých stavu, rizikových pacientů - odběrová sanita může přijet k Vám domů. Při kontaktu, onemocnění jste povinen dodržovat karanténu nebo izolaci. Info o karanténě a izolaci,.. i další info na https://koronavirus.mzcr.cz/ a na http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov. Stránky mají i anglickou verzi.

Pokud potřebujete PN formulář pro karanténu, vystavím - lze vystavit maximálně 3 dny zpětně. Údaje k vyplnění: Jméno a příjmení, rodné číslo, místo pobytu v PN, pracovní pozice, název a adresa zaměstnavatele. Epidemiologická konzultace - místní hygiena dle pobytu vyhledáte na: http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_147_1.html

Rozmyslete si, s kým jste byli v delším kontaktu - dejte jim vědět, aby dodržovali opatření, nosili FFP2 nebo nanoroušku a vyhýbali se blízkým kontaktům, zůstali doma. Případně informujte i zaměstnavatele, aby Váš případ probral s místní hygienou a byla učiněna opatření na pracovišti apod. (zdravotníci, pracovníci v soc. službách, ve školách apod.). Nicméně i v tomto případě je potřebný pozitivní PCR test. Pokud by se v době karantény vyskytly zdravotní obtíže, které s koronavirem nesouvisí, kontaktujte nás telefonicky, pokud by šlo o těžší stav a museli jste vyhledat pomoc (např.RZP), vždy upozorněte zdravotníky, že jste rizikový. NECHOĎTE Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ v karanténě K JINÝM LÉKAŘŮM ČI DO NEMOCNICE - nejdříve se telefonicky zeptejte, jak máte postupovat. Prosím, respektujte, že nejsme schopni být 24 hodin online. Vyplnění žádanky provádíme ve všední dny od rána do odpoledne, tj. nemá cenu volat večer nebo dokonce v noci eventuálně o víkendech. Můžete požádat emailem, který ale zpracujeme v ordinačních hodinách – tj. cca 8 – 16 hod. Prosím, do mailu popište příznaky, eventuálně další údaje (k vyplnění žádanky ev. PN), ozvu se Vám, jakmile to zvládnu – je Vás moc….nebo v ordinačních 8-16 ve všední dny volejte. Řešíme však i jiná onemocnění než Covid 19. Pokud by naopak Váš stav byl velmi těžký, s dušností a vysokou neustupující horečkou, kolapsovým stavem apod., pak určitě volejte 112 ev. 155 a budete odvezení RZP a testy budou udělány na urgentním příjmu nemocnice. S pozdravem a držte se Vše, co půjde, vyřešíme či zašleme distančně: konzultace, doporučení, E-recepty, PN ev. další. Sledujete informace na webu polikliniky i na www.mspraktik.cz. Pečujte o své vztahy, jezte zdravě, hýbejte se. Věříme, že vše dobře dopadne. MUDr. Martina Smitková email: info@mspraktik.cz